Informacje archiwalne o akcji 2009/2010Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
projektu Ustawy o wprowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół

37-700 PRZEMYŚL, UL.ŚW.JÓZEFA 6 z dopiskiem ,,Szachy do szkół”.


UWAGA !!! W sobotę 20 lutego o godzinie 19.45  
w Telewizji TVN w programie Uwaga
był prezentowany reportaż o inicjatywie ,,Szachy do szkół" !
Serdeczne podziękowania dla Redakcji TVN Uwaga
a zwłaszcza dla Pań
Izabeli Sobala i Marii Ochwat - Redaktorów TVN.

Zapraszamy
warto zobaczyć !

Szachy w USA
 

Netbird.pl - ,,Szachy do szkół"
 

Komunikaty Komitetu

 
1. Historia inicjatywy :

- informacja o powołaniu Komitetu,
- projekt ustawy,
- uzasadnienie do ustawy.
   
2. Materiały do pobrania - I akcja 2009 ( archiwalne ).
Wzór druku do zbierania podpisów - PDF, DOC
Projekt Ustawy -PDF  i   uzasadnienie - projekt V 2009.
Uzasadnienie - projekt z 15 lipca 2009
Zasady zbierania podpisów : PDF .
Wzór druku do zbierania podpisów oraz wzór jak należy wypełniać - druk PDF.
Wzór druku do zbierania podpisów oraz wzór jak należy wypełniać druk - doc .
List do samorządowców.
Kilka słów od Pełnomocnika - do ewentualnego wykorzystania, cytowania itp.
Podstawa prawna:
a. działań Komitetu : Ustawa Sejmu RP z dnia 24 czerwca 1999r.o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
b.wzoru wykazu : Rozporządzenie RM z 28 września 1999 roku.

3. Kto nas popiera - mapa.
4. Kto nas popiera - lista osób i instytucji - część 1
5. Kto nas popiera - lista osób i instytucji - część 2


MAPA ODWIEDZIN NASZEJ STRONY- VIII 2009
 
 

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE , ODDANE GŁOSY
I ZAANGAŻOWANIE W AKCJĘ ZBIERANIA PODPISÓW !!!


KOMITET NIE ZEBRAŁ
WYMAGANEJ USTAWOWO LICZBY GŁOSÓW !
MIJA CZAS ZŁOŻENIA 100 000 PODPISÓW DO MARSZAŁKA SEJMU.
 

Osiągnęliśmy bardzo dużo:

1. Inicjatywa zyskała duże wsparcie społeczne.
2. Szereg osób okazało duże zainteresowanie wprowadzeniem szachów do szkół.
3. Uczelnie wyższe zapowiadają działania zmierzające do sprawdzenia i potwierdzenia roli szachów w procesie edukacji młodego człowieka.


Osobiście i wielu członków Komitetu
deklarujemy kontynuację działań nad realizacją celu by
,,Szachy do Szkół" 
trafiły .


Serdecznie dziękuję za dotychczasowe działanie i zapraszam do dalszej współpracy.
O naszych inicjatywach i kolejnych poczynaniach możecie Państwo czytać na tej stronie www.

Maciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !