Oświata Podkarpacka wymaga zaangażowania władz samorządowych i administracji rządowej. Współpraca JST z Wojewodą i uczelniami w regionie przyniesie efekt. Należy podjąć wysiłek opracowania wieloletniej strategii oświatowej województwa. Odwagi i odrobiny porozumienia!!!
Ale nie róbmy niczego na pokaz. Róbmy solidnie i dla naszych dzieci. Uczelnie muszą zrozumieć, że kształcenie nauczycieli powinno odpowiadać potrzebom uczniów. Niestety obecne uczelnie nie uwzględniają specyfiki współczesnej oświaty. Nauczyciele nie są właściwie przygotowani do pracy. Istnieje pilna potrzeba rozmów środowisk szkolnego, JST , Kuratora Oświaty i uczelni. Określmy profil nauczyciela. Jaką pedagogiką powinien się kierować?

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !