Lekarz dla ucznia - lekarze do szkół!
- popieram inicjatywę PTP powrotu lekarzy do szkół!
Od 1992 roku system szkolny został pozbawiony lekarza. Komercyjne podejście do usług medycznych nie dostrzega wielu kwestii. Bardzo ważną dla życia i zdrowia wielu pokoleń jest stan zdrowia dzieci i młodzieży. Obecnie ,,system opieki zdrowotnej" tylko z nazwy - nie jest systemem. Państwo nie posiada wiarygodnych informacji o stanie zdrowia dzieci i młodzieży! Wielce prawdopodobnym jest, że nie posiada dokładnej wiedzy o zdrowiu całego społeczeństwa. Informacji o stanie zdrowia dzieci w gminie, mieście, powiecie i województwie jak też i Polsce nie ma. Obecna opieka lekarska opiera się na lekarzu POZ. Więcej dodawać nie trzeba. Wiemy jak to działa. Nie ma służb medycznych , które są zobowiązane do analizy danych dotyczących stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Jeżeli wiarygodną informację chce uzyskać samorząd, burmistrz , prezydent miasta lub marszałek województwa - to niestety ma problem!

ANKIETA - zapraszam!


Uczniowie bez lekarzy, czyli medycyna szkolna w tarataptach.  - Jacek Janik

O roli lekarza i pielęgniarki w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

  Władysław Drabik

Powrót lekarzy do szkół
Anna Ambroziak

Lekarzu wróć do szkół

Ewa Opiela

Lekarze wystąpili do Ministerstwa Zdrowia ....
Proszę o wsparcie działań by skutecznie zmienić sytuację w szkołach! Zdrowie naszych dzieci nie jest monitorowanie.

Boaączki naszego systemu szkolego i zdrowotnego:

Ograniczona diagnostyka.
Badania przesiewowe obejmują tylko część dzieci.
Brak właściwej profilaktyki.
Brak lekarzy dentystów.
Brak opieki medycznej ( doraźnej higienistek, lekarzy ) nad uczniami w szkołach.
Ludzie odpowiedzialni za prawo i państwo polskie zapomnieli o konieczności czuwania nad stanem zdrowia społeczeństwa - dzieci i młodzieży.
Zapytaj prezydenta, ministra, wójta lub burmistrza - jaki jest stan dzieci w Twojej Gminie!
Nie będzie mógł powiedzieć Ci nic precyzyjnego!


Maciej Karasiński  

Polska ..... Przemyśl, Przeworsk, 2009,2010,2011 ... czy kiedyś się to zmieni?

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !