Adam Łoziński

Radny Maista Przemyśla
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemyśla
od wielu lat prowadzi działalność w obronie normalności w oświacie przemyskiej.


Działania Pana Adama Łozińskiego zmierzające do naprawy sytuacji w przmyskiej oświacie.

Tutaj

można zobaczyć, jak wiele wysiłku włożył Radny Adam Łozinski w walkę o równe traktowanie podmiotów edukacyjnych! Brak dobrej woli ze strony władz miejskich w zakresie równego traktowania placówek oświatowych jest ewidentny! Od lat dotacje dla placówek prowadzonych przez inny podmiot niż gmina miejska Przemyśl są niedoszacowane! Mimo znanych treści orzeczeń sądowych w stosunku do analogicznych sytuacji w innych miastach władze Miasta Przemyśla interpretują prawo na niekorzyść podmiotów prowadzących placówki oświatowe! Stanowi to naruszenie dyscypliny budżetowej ! Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla odpowiada, za takie traktowanie podmiotów oświatowcyh! Jest to kolejny dowód na brak dobrej woli w zakresie rozwiązywania problemów oświatowych! 
  Dziękujemy Panie Przewodniczący

Uwagi dotyczące oświaty w budżecie Miasta Przemyśla

1. Kondycja placówek oświatowych w Przemyślu

2. Podstawy prawne brane pod uwagę przy ocenie polityki oświatowej Prezydenta Miasta.

3. Neprawidłowości przy wyliczaniu dotacji dla placówek oświatowych - przykład.

4. Ponowne niedoszacowanie budżetu - tym razem na wynagrodzenia nauczycieli !
Skutkiem jest wypłacanie dodatków wyrównawczych, zamiast podniesienie w ciągu roku szkonego wynagrodzeń i zapłata za zajęcia dla uczniów szkół przemyskich! Efektem ubocznym jest zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych, uczeń ma mniej zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych na poszczególnych etapach edukacyjnych!

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !