Drodzy Państwo
"Praca rozumna i wytrwała,
która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie,
przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty."
Bolesław Prus

Dziękuję wszystkim a szczególnie tym z Państwa, z którymi miałem okazję współpracować pełniąc odpowiedzialną funkcję Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przez stosunkowo krótki okres 18 miesięcy zrobiliśmy dużo. Dzięki Państwa akceptacji, gotowości współpracy i profesjonalizmowi możemy być zadowoleni i dumni z pracy, którą wspólnie wykonywaliśmy. Stworzyliśmy wiele programów, część z nich zrealizowaliśmy. Poddaliśmy diagnozie szereg zagadnień, zaradziliśmy wielu trudnym sytuacjom zarówno w sferze dydaktyki, jak i wychowania i opieki.

Szczególnie cenne inicjatywy to opracowane i realizowane wspólnie z Państwem programy:
 • rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim;
 • Edukacji Patriotycznej na lata 2006 - 2010;
 • Wojewódzki Program Wspierania Uzdolnień;
 • doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów;
 • wychowania politechnicznego (wczesna orientacja zawodowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego).
Realizacja opracowanych i wdrożonych już programów wymaga dalszego zaangażowania, ogromnej aktywności, analizy podejmowanych inicjatyw, a także determinacji. Wiem, że na bardzo wiele stać środowiska nauczycielskie, dyrektorów szkół, samorządowców, pracowników kuratorium oświaty oraz zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

Wspólnie z Państwem cieszyłem się ich osiągnięciami. Promowałem sprawdzone i solidne działania nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. To dzięki Państwa postawie, Państwa wiedzy i kompetencjom wiele się nauczyłem. Bardzo za to wszystko dziękuję!

W życiu prywatnym i w pracy zawodowej kierowałem się i nadal będę się kierował zasadami pedagogiki personalistycznej opartej na wartościach chrześcijańskich. Wielu nauczycieli i dyrektorów dało mi odczuć, że im także ta droga jest bardzo bliska. Tylko oparcie się na tych wartościach daje siłę tak bardzo
potrzebną nauczycielowi.
Ogromną radość i satysfakcję sprawia mi budowanie przez społeczności szkolne świadomych systemów wychowawczych - często opartych o idee sportowe, wartości duchowe i kulturowe, o poszanowanie wiedzy naukowej.

Jestem usatysfakcjonowany, że dzięki współpracy i poparciu Państwa udało mi się rozpocząć pracę nad wieloma zagadnieniami. Należy jeszcze wiele zrobić by:
 • poprawić wspólnie z JST system doradztwa metodycznego w województwie podkarpackim;
 • kontynuować szkolenia "ABC dla młodych nauczycieli",
 • zakończyć prace nad systemem certyfikatów dla uczniów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności będą wykorzystywać w dalszym życiu, z korzyścią dla siebie i społeczeństwa;
 • sfinalizować zamysł Podkarpackiej Akademii Szachowej;
 • dokończyć podjęte starania o zatrudnienie w szkołach księży katechetów na stałe;
 • wypracować wojewódzki program rozwoju edukacji informatycznej - Podkarpacie jest zagłębiem talentów dla tego bardzo przyszłościowego obszaru cywilizacji ;
 • spowodować, że każda szkoła wybrała miejsce pamięci narodowej, którym się opiekuje;
 • nawiązać stałe spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej;
 • doprowadzić do zbliżenia organizacji młodzieżowych działających w naszym województwie;
 • przypominać młodym ludziom czym jest praca;
 • spowodować otwarcie się młodzieży do pracy na rzecz drugiego człowieka;
 • zainteresować młodych ludzi gotowością dawstwa narządów;
 • zaprosić Rektorów wyższych uczelni do współpracy na rzecz edukacji .
Szczególnie gorąco dziękuję tym z Państwa, którzy podjęli ogromny wysiłek nad podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół wszystkich typów. Dzięki podjętym działaniom województwo podkarpackie osiąga bardzo wysokie wyniki, jedne z najwyższych w Polsce, z egzaminów zewnętrznych. Mam nadzieję, że wyniki te z każdym rokiem będą jeszcze wyższe.

Serdecznie dziękuję Państwu za współpracę. Proszę także o przyjęcie osobistych życzeń zadowolenia z pracy i wielu kolejnych sukcesów, które sprawią, że będziecie Państwo wciąż znajdować w sobie pokłady energii o podejmowania nowych wyzwań.
"Jeśli coś płynie z głębi serca jest dobre. Zawsze."
Maciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !