1. Stołówkowe porządki systemu oświaty :

a. Likwidacja stołówek szkolnych.

b. Cięcia w oświacie krakowskiej - pomysły Prezydenta Krakowa.

c. Zakopane oszczędza na oświacie!

d. Opolszczyzna  katering w szkole.

e. Krakowski Prezydent oszczędza kosztem uczniów - czy prokurator zainteresuje się tematem?

f. Warszawskie ,,reformy" oświatowe.


2. Wprowadzenie dzieci sześcioletnich do szkół.

3. Zmiany w podstawach programowych - czy bałagan jest lepszy od doskonalenia?

4. Nic nowego w szkolnictwie zawodowym.

5. Wykorzystać pieniądze unijne na bzdurne i niedopracowane projekty - czyli jak zmarnotrawić szansę na poprawę polskiej edukacji!

6. Ubezwłasnowolnieni Kuratorzy Oświaty !Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !