Tylko dobre zmiany gwarantują postęp!
Pamiętajmy by zmnieniać to co nie daje dobrych efektów!
Zachowajmy to co cenimy!
Wprowadzajmy zmiany by było lepiej!
Zmiana to proces! Żadna zmiana nie jest prosta!
Do zmian przynoszących dobry - realny efekt
potrzeba akceptacji i motywacji !
Do zmiany musimy się dobrze przygotować!
Musimy dobrze określić - wiedzieć co chcemy zmienić!
Czy wprowadzając zmiany w przemyskiej oświacie zmieniamy to co należy zmienić?
Czy rzeczywiście zmiany organizacji szkół proponowane przez władze miasta są potrzebne przemyskiej oświacie ?
Czy precyzyjnie został określony cel proponowanych zmian?
Czy rzeczywiście i adekwatnie do potrzeb zmiany powinny dotyczyć nauczycieli, dyrektorów, uczniów ? Może zmiany powinny dotyczyć innych sfer fukncjonowania Miasta Przemyśla ?

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !