Dobra edukacja medialna


jest i musi być odpowiedzią na wzrastający chaos w dostępie do dostarczanej przez multimedialną rzeczywistość informacji.

Nieograniczony dostęp do telewizji, radia, internetu, prasy, działalności wydawniczej jest w obecnej dobie powszechny. To niesie za sobą wiele dobrego ale i stwarza zagrożenia. Kolejne pokolenia ludzi kształcone bez stosownej edukacji medialnej brną coraz dalej w świat wirtualny. Świat, który w coraz większym stopniu określają bardzo aktywne media. Bazowanie w procesie wychowania i kształcenia na przekonaniu, że nie istnieją w świecie mediów zagrożenia jest fatalne w swoich skutkach. Nie bez znaczenia na poziom wykształcenia jest brak umiejętności w zakresie sposobów rozpoznawania oferty medialnej. Dotyczy to zarówno sfery duchowego rozwoju człowieka jak i szeregu praktycznych umiejętności. Zagubienie w dostarczanej informacji będzie miało coraz większe znaczenie egzystencjalne.

Linki dotyczące tematu edukacji medialnej:

1. Eukacja Medialna - strona www Pani Małgorzaty Więczkowskiej
2. Edukacja Medialna - strona www Pana Piotra Drzewieckiego
3. Strona USSW.
4. Edukacja Medialna - scenariusz lekcji w klasie IV szkoły podstawowej.
5. Prace na temat edukacji medialnej.
6. Scenariusze zajęć.

Maciej Karasiński , 1 maja 2008 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !