Winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, a nie reagują.


Kształcenie nauczycieli
Polsce potrzeba dobrych, uczciwych nauczycieli - świętych nauczycieli.

 
 
W Polsce istnieje pilna potrzeba zmian w systemie kształcenia nauczycieli. Obecny system nie pozwala na osiąganie efektu pozyskiwania przez oświatę kolejnych pokoleń dobrze przygotowanych do pracy młodych ludzi. Absolwenci wyższych uczelni pedagogicznych nie otrzymują podstawowej wiedzy i podstawowych umiejętności pozwalających na bezpieczną i efektywną pracę w zawodzie. Uczelnie wyższe nie współpracują z Ministerstwem Edukacji nad ustaleniem niezbędnych zmian zarówno w programach kształcenia jak i w sposobie kształcenia począwszy od naboru. Nie można nie uwzględniać przy naborze na studia pedagogiczne elementu zbadania psychofizycznych predyspozycji kandydatów na przyszłych nauczycieli. Uczelnie wyższe powinny ściśle współpracować z kuratoriami oświaty modelując kierunki i specyfikę kształcenia. Bardzo pilnym i prostym do wykonania zabiegiem jest zmiana sposobu przeprowadzania praktyk nauczycielskich przez studentów. Konieczna jest w tym zakresie konsultacja uczelni z kuratorami i ustalenie szkół ,,wzorcowych" z odpowiednią kadrą pedagogiczną i zarządzającą. Praktyka uczelni pedagogicznych w tym zakresie jest co najmniej niewystarczająca a bywają przypadki karygodne. Polski system oświaty potrzebuje dobrych nauczycieli. Czy MEN - główny kreator systemu oświaty - nie potrafi określić kim ma być ten nauczyciel? Na przeszkodzie (ministrom - politykom) zapewne stoi zasada tzw. poprawności politycznej. Trzeba się określić! Określić swój światopogląd. Jaką pedagogikę preferujemy?

Maciej Karasiński , 5 marca 2008 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !