Historia zmiany w administracji rządowej po przejęciu rządów przez Premiera Donalda Tuska.

Po wyborach 2008 roku i zapoznaniu się ze sposobem działania Ministra MSWiA nie miałem wątpliwości, że zmiana kuratorów powołanych za rządu PiS nastąpi w najbliższych miesiącach. Miałem jednak nadzieję, że odbędzie się to w sposób cywilizowany.

Nie spodziewałem się sytuacji, w której Wojewoda niegdyś dobry znajomy, były mój kolega z pracy , ,,zaproponuje mi" odwołanie bardzo dobrego pracownika kuratorium Wicekuratora Jerzego Cyprysia by wprowadzić ,,Swojaka".  Tego typu propozycje nie mieszczą się w mojej optyce etycznej.

(Pan Mirosław Karapyta były szef Delegatury KO w Lubaczowie
współpracował z Z-cą Dyrektora WNP KO w Przemyślu Maciejem Karasińskim. Współpraca układała się dobrze. Pan Mirosław Karapyta zechciał swego czasu podjąć się namalowania obrazu części rodziny Karasińskich .)

Gdy otrzymałem tę ,,propozycję" wiedziałem, że jest ona nie do odrzucenia i w najbliższych dniach będzie mi dane doświadczyć końca pracy w kuratorium.

Jednak stylu dzialania Pana Wojewody nie mogłem przewidzieć.  Są osoby mówiące, że mogło być jeszcze ciekawiej. Cóż życie nas czasami zaskakuje.
 
W związku z powyższym i zakończeniem procedury wymiany Podkarpackich Kuratorów Oświaty pozwalam sobie poinformować opinię publiczną o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego - jednego z głównych działaczy PSL w naszym województwie oraz Panią Wicewojewodę (zaufaną PO) wobec mnie osobiście i Pana Jerzego Cyprysia.

Pozwólcie Państwo, że będę oszczędny w komentarzach i opiniach a treściwy w przedstawianiu faktów i dokumentów. Bardzo proszę o obiektywną ocenę podejmowanych przez przedstawiciela Rządu RP działań.

Pragnę przypomnieć Państwu, że 14 stycznia 2008 roku odmówiłem Panu Wojewodzie złożenia wniosku o odwołanie ze stanowiska Wicekuratora Oświaty Pana Jerzego Cyprysia. To była faktyczna przyczyna mojego odwołania. Na potwierdzenie faktu tej odmowy mogę wskazać świadka. Pan Wojewoda temu nie zaprzecza. Obecnie ten zamiar został zrealizowany 5 maja 2008 roku Pan Jerzy Cypryś został odwołany.

W załączeniu przedstawiam Państwu kopie dokumentów i pism odzwierciedlających działania wspomnianych osób.

1. Kopie dwóch wniosków urlopowych.

Proszę zauważyć, że na wniosku widnieje podpis Pani Małgorzaty Chomycz a we wniosku jednoznacznie ujęta jest Pani Kazimiera Stachurska jako osoba zastępująca mnie.
Czy można więc przyjąć, że Pani Wojewoda wiedziała, kto ma zastąpić Kuratora?
Czy może - tak jak sugerowała w swoich wypowiedziach medialnych i wniosku do MEN o moje odwołanie - przyjąć, że wprowadziłem ją w błąd? Na czym polegało wprowadzanie w błąd Pani Wojewody?
Czy o moim urlopie decydowałem ja czy Pani Wojewoda?
Kto więc ponosi winę w zakresie jakim formułowany jest zarzut?
Czy zarzut jest poważny?


We wniosku Jerzego Cyrysia jednoznacznie wskazana jest osoba mająca zastępować Wicekuratora Oświaty!

2. Pismo Macieja Karasińskiego do Pana Premiera RP.  Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi !!!
Str. 1
Str.2

3. Pismo Parlamentarzystów Podkarpacia do Pana Premiera RP.

4.  Pismo Wojewody do  MEN w sprawie odwołania Macieja Karasińskiego.


5. Pismo MEN do Dyrektora Biura Ministra Roberta Barana w MSWiA potwierdzające przekazanie mojego pisma z Kancelarii Premiera do MSWiA oraz jego drogę załatwiania przez MEN i MSWiA.


6.  Odpowiedź  MEN do Wojewody Podkarpackiego  w sparawie przychylenia się do odwołania.7. Pismo - odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z.up. Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu ) do Posła Andrzeja Szlachty na pismo parlamentarzystów z dnia 28 stycznia 2008 roku.

Str. 1

Str. 2

Warto zauważyć, że w tym piśmie Pan Sekretarz Stanu Tomasza Siemoniaka pomija zasadniczy problem - wiarygodność działania Pani Wicewojewody. Tylko wstępna analiza dokumentów  ( patrz wnioski urlopowe ) daje podstawę do zanegowania wniosku Wojewody do MEN.
MSWiA nie podejmuje stosownej analizy. MSWiA wyciąga alogiczne wnioski z faktów i dokumentów. MSWiA bezkrytycznie stwierdzając, że Wojewoda i Dyrektor Generalny ,,pozostawali w przekonaniu ..." - daje możliwość popełnienia błędu Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu  a za wykonany przez nich błąd obarcza Kuratora Oświaty dyscyplinując odwołaniem. Dość szczególny rodzaj wybiórczej logiki i wybiórczego stosowania - oczekiwania dyscypliny.  Pismo MSWiA nie odnosi się ani słowem do próby wywarcia nacisku przez Wojewodę na Kuratorze w kwestii odwołania Jerzego Cyprysia.


8. Dowód korespondencji elektronicznej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów potwierdzający przekazanie mojego pisma Listu otwartego do Premiera z prośbą o interwencję.9. Moja skarga do Pana Premiera. Nie otrzymując odpowiedzi od Pana Premiera, po trzech miesiącach oczekiwania postanowiłem złożyć skargę.
Str.1
Str.2 


10. W odpowiedzi na moją skargę otrzymałem pismo Pana Michała Kalinowskiego Radcy Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 roku stwierdzającego, że administracja Pana Premiera nie otrzymała listu otwartego w styczniu.   Bez komentarza.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !