Działania Pani Minister Edukacji nie prowadzą do zmian w kierunku polepszenia jakości kształcenia. Próby podejmowane zarówno w podstawie programowej jak i specyfice nadzoru pedogicznego to niewiele znaczące działania kończące się nijakością.
Kolejne próby związane z ,,docenieniem nauczycieli" dodatkową godziną pracy dały efekt w postaci nakłonienia nauczycieli do fikcyjnych działań. Pozorne regulacje dają pozorne efekty!
 

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !