Celem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o prowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół jest podniesienie rangi szachów i wprowadzenie szachów do szkół w zakresie zecydowanie większym od stanu obecnego.

Stan obecny to :

- możliwość nauczania gry w szachy w szkołach i placówkach oświatowych na zasadach zajęć dodatkowych pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
- system edukacji traktuje szachy jako jedną z dziedzin sportu,
- brak jest wykorzystania szachów jako narzędzia doskonalenia człowieka,
- słabe wyniki uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na egzaminach zewnętrznych z zakresu testu matematyczno-przyrodniczego.

Stan pożądany to:

- obowiązek nauczania gry w szachy w klasach I-III,
- podniesienie rangi szachów jako treningu umysłowego,
- uzyskanie lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych.

Metody osiągniecia celów zawartych w opisie stanu pożądanego.

1. Wprowadzenie obowiązku nauki gry w szachy poprzez inicjatywę ustawodawczą.

    Ustawa - Sejm RP,
    Rozporządzenie , wskazanie źródła finansowania - Rząd RP, MEN.
    Wdrożenie - szkoły podstawowe.

2. Współpraca z uczelniami wyższymi w celu kontynuacji i podjęcia badań naukowych określających implikacje wynikające z faktu nauczania gry w szachy. Publikowanie wyników przeprowadzonych badań.

3. Zorganizowanie ogólnopolskiego systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli uczących gry w szachy:
- programy i materiały dydaktyczne,
- system szkoleń.
 

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !