Przeworsk to Miasto przyjazne dla oświaty.
 
Władze Miasta Przeworska od lat tworzą dobry klimat wokół zagadnień oświatowych. Problemem staje się coraz większy udział środków własnych w kosztach utrzymania oświaty. Subwencja oświatowa nie przystaje do zadań, które nakłada na JST Ustawa o systemie oświaty. Jest to niebezpieczne zjawisko nie tylko dla Przeworska. Jedynym rozwiązaniem, które może zdecydowanie zmienić oświatę jest urealnienie subwencji oświatowej w oparciu o standardy edukacyjne. Niestety MEN nie prowadzi działań, które podnoszą ten temat.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012



Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010



Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009



Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009



Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !