Prezydent o reformie oświatowej w Przemyślu!

Pan Prezydent zaklina rzeczywistość ! Posługuje się jak mantrą kilkoma sformułowaniami odcinając się od zamiaru likwidacji placówek, jednocześnie przytacza argumenty o likwidowaniu w Polsce setek szkół.
Demagogia w wydaniu Prezydenta ! Posługiwanie się argumentami dotyczącymi zadłużania miasta przez wydatki na oświatę w latach minionych są argumentami co najmniej nie precyzyjnymi! Tylko powierzchowna analiza wydatków budżetu miasta w latach 2000-2013 pozwala zauważyć wydatki na zadania, które nie były wydatkami oświatowymi i nie miały charakteru inwestycyjnego a jedynie konsumpcyjny! Polecam Panu Prezydentowi dokładny rachunek sumienia! Jeżeli bije się w piersi za wydatki na oświatę niech uderzy się również za inne wydatki ! Bardzo cieszy (choć dość późna ) refleksja nad poziomem kształcenia w porównaniu z placówkami niepublicznymi. Zaniechania jakie popełnia organ prowadzący dotyczą wielu lat. Placówki niepubliczne miały, mają i będą miały charakter elitarny! Jeżeli Przemyśl pójdzie drogą proponowaną przez Pana Prezydenta placówki publiczne od elity jedynie będą się oddalać! Stawiane pytanie - prowokacja by ktoś Prezydentowi wskazał rozwiązanie jest co najmniej ... niestosowne! Przykry finał wielu lat dziwnego zarządzania miastem ! Ale jest nadzieja Pan Prezydent obiecał rozmowy ... ! Do pracy Panie i Panowie Dyrektorzy i powodzenia w prowadzonych negocjacjach ! Tylko błagam - nie dajcie się wmanewrować w sposób myślenia EKONOMÓW z ratusza!

Od strony czysto proceduralnej :
Pan Prezydent - z pewną taką nieśmiałością - wytyka Kuratorowi, że przedwcześnie wydał opinię przed uzyskaniem opinii rad pedagogicznych. Więc należy zadać pytanie Panu Prezydentowi - jak to się stało, że projekt uchwały został przesłany Kuratorowi bez zasięgnięcia stosownych opinii ... ? Oj nieładnie Panie Prezydencie!

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !